Hafan | Cefndir | Cyfraddau Abic | Manylion Cyswllt | Saesneg

Mae Abic yn gwmni cyfieithu newydd a sefydlwyd gan Steve Evans BA Anrh ym mis Chwefror 2006 ac maen addo darparu gwasanaeth cyfieithu o safon uchel i ddiwallu anghenion cleientiaid trwy Gymru. Maer cwmni yn cynnig cyfieithiadau or Saesneg ir Gymraeg ac or Gymraeg ir Saesneg gan gynnwys amrywiaeth eang o feysydd pynciol. Prif feysydd arbenigol y cwmni yw addysg, y celfyddydau, datganiadau ir wasg ar amgylchfyd ond mae gan Steve brofiad o gyfieithu pob math ar ddeunydd. Gall y cwmni hefyd gynnig gwasanaeth cyfieithu ir Ffrangeg yn dibynnu ar y pwnc.

Bwriad Abic yw cyfieithu tua 2,000 o eiriau o destun bob dydd am brisiau cystadleuol iawn. Mae pob testun yn cael ei wirio ai brawf-ddarllen cyn iddo gael ei ddychwelyd ir cwsmer. Maer cwmni yn rhoi pwyslais mawr ar sicrwydd ansawdd a chywirdeb.

Mae Abic hefyd yn cynnig gwasanaeth prawf-ddarllen a golygu yn y Gymraeg ar Saesneg a gwasanaeth tiwtora dwyieithog ar gyfer myfyrwyr syn astudio Cymraeg, Ffrangeg a Sbaeneg ar lefel TGAU a Safon Uwch.