Hafan | Cefndir | Cyfraddau Abiéc | Manylion Cyswllt | Saesneg

Mae Steve Evans wedi bod yn cyfieithu ers 2000 ac mae’n aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Astudiodd yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, lle yn 1998 enillodd radd Cyd-Anrhydedd BA yn y Gymraeg a’r Ffrangeg.

Ar ddechrau ei yrfa ym maes cyfieithu, roedd Steve yn ymwneud yn bennaf â chyfieithu adroddiadau arolwg ysgol i Estyn, swyddfa Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant ei Mawrhydi yng Nghymru. Mae Steve wedi mynychu ambell i gwrs gan Estyn yn gysylltiedig ag Addysg yng Nghymru.

Mae ganddo hefyd ddeng mlynedd o brofiad fel tiwtor iaith gan gynnwys un flwyddyn yn Ffrainc lle bu’n addysgu Saesneg fel ail iaith. Yn 1993-94, roedd Steve yn aelod pwyllgor ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Nedd a’r Cyffiniau.